Hỗ trợ trực tuyến

 0123 4444 247

Facebook Likebox

FedEx Express

TRA CỨU VẬN ĐƠN

Tin tức

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 4 năm 2016, 5 chữ số mã bưu chính được yêu cầu cho tất cả các chuyến hàng đến và đi từ Hàn Quốc

Các hệ thống mã bưu chính Hàn Quốc đã thay đổi từ 6 chữ số hệ thống mã bưu chính đến một hệ thống mã bưu chính 5 chữ số vào ngày 01 tháng 8 năm 2015. Trong khi nội bộ FedEx chuyển đổi hệ thống của mình để mã bưu chính 5 chữ số, khách hàng được yêu cầu tiếp tục sử dụng các hệ thống 6 chữ số cũ cho các chuyến hàng đến và đi từ Hàn Quốc. FedEx sau đó sẽ chuyển đổi các mã bưu chính 6 chữ số với mã bưu chính 5 chữ số để tạo điều kiện thông quan.

Quy định mới về việc nhập khẩu các sản phẩm lâm nghiệp vào Indonesia

Bộ Thương mại Indonesia thực hiện một quy định mới, 97 / M-DAG / PER / 11/2015, về việc nhập khẩu lâm sản. Quy định này đòi hỏi người nhận hàng ở Indonesia để được đăng ký là công ty nhập khẩu với số lượng một nhà nhập khẩu đăng ký, cụ thể là các API (Angka Pengenal rất quan), và phê duyệt nhập khẩu, cụ thể là PI (Persetujuan rất quan). PI là một giấy phép đặc biệt từ Bộ Thương mại Indonesia nhập khẩu lâm sản vào nước này.

Trang 2 trong tổng số 2 trang.