Hỗ trợ trực tuyến

 0123 4444 247

Facebook Likebox

FedEx Express

TRA CỨU VẬN ĐƠN

Tin tức

Quy định mới về việc nhập khẩu các sản phẩm lâm nghiệp vào Indonesia

Bộ Thương mại Indonesia thực hiện một quy định mới, 97 / M-DAG / PER / 11/2015, về việc nhập khẩu lâm sản. Quy định này đòi hỏi người nhận hàng ở Indonesia để được đăng ký là công ty nhập khẩu với số lượng một nhà nhập khẩu đăng ký, cụ thể là các API (Angka Pengenal rất quan), và phê duyệt nhập khẩu, cụ thể là PI (Persetujuan rất quan). PI là một giấy phép đặc biệt từ Bộ Thương mại Indonesia nhập khẩu lâm sản vào nước này.

Trang 2 trong tổng số 2 trang.