Ý kiến Anh Bot Người Pháp - Chủ Shop thời trang BEBEPHAP

Ý kiến Anh Bot Người Pháp - Chủ Shop thời trang BEBEPHAP

"Tôi hài lòng khi nhận bàn giao sản phẩm WEB, tuy tôi không hiểu nhiều về tiếng Việt nhưng tôi muốn nói "Cảm ơn bạn".

Link dự án

2398 Lượt xem