Google mời các đại diện doanh nghiệp làm truyền thông tham gia làm đối tác google Partners

Google mời các đại diện doanh nghiệp làm truyền thông tham gia làm đối tác google Partners

Ngày 12-8-2015 Google mời các đại diện doanh nghiệp làm truyền thông tham gia làm đối tác với google Partners. Digital Star là một trong những đơn vị được google mời làm đối tác Google Partners

 

 

5429 Lượt xem