Digital Star tham gia hội thảo đào tạo các nhà lãnh đạo cho các doanh nghiệp tại Bangkok Thái Lan

Digital Star tham gia hội thảo đào tạo các nhà lãnh đạo cho các doanh nghiệp tại Bangkok Thái Lan

Một số hình ảnh về chuyến đi Thái Lan 5 ngày làm việc tại đây

 

 

 

6119 Lượt xem