DigitalStar đã lên top 10 Google với từ khóa: thiết kế trang web

DigitalStar đã lên top 10 Google với từ khóa: thiết kế trang web

Vượt qua hơn 13 triệu đối thủ cạnh tranh, DigitalStar đã vươn lên đứng trong top 10 Google với từ khóa tìm kiếm "thiết kế trang web" trong thời gian ngắn.

Bằng công nghệ tối ưu hóa trang web của mình, DigitalStar đã đạt được thứ hạng cao với các từ khóa có liên quan đến dịch vụ thiết kế web, từ khóa này có một mức độ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Việt Nam.

 

Ngày 13-08-2012, DigitalStar đã vượt qua các đối thủ để vươn lên và đứng vịt rí top 10 với từ khóa: "thiết kế trang web":

 

thiết kế trang web

2875 Lượt xem