Thiết kế web nhắn tin SMS trên điện thoại

Với công nghệ thiết kế Website vượt trội của mình, DigitalStar đã thiết kế, phát triển nhiều hệ thống website tích hợp dịch vụ nhắn tin SMS để bầu chọn qua nhắn tin SMS trên điện thoại di động, thanh toán trực tuyến qua nhắn tin SMS trên điện thoại di động nhằm đáp ứng nhu cầu tương tác trên môi trường điện thoại di động, mobile.

 

 

Dưới đây là một số dự án thiết kế website có liên quan đến nhắn tin SMS qua điện thoại di động của chúng tôi.

 

Thiết kế web bình chọn ảnh, nhắn tin SMS trên điện thoại

Thiết kế web bình chọn ảnh, nhắn tin SMS trên điện thoại
http://s4k.vn/19006609/
Ngày thực hiện: 01-07-2012

Nhằm quảng bá cho đầu số điện thoại 19006609, DigitalStar đã thực hiện dự án thiết kế website bình chọn ảnh, cuộc thi ảnh, tích hợp công nghệ bình ...